Gør noget ved det. I dag.
Spørgsmål? Fang Jon på 24 82 46 69

Uddrag fra 100 tips til arbejdsglæden

Tip 13 – Humørmeteret

Arbejdsglædetip - Humørmeteret, fra 100 tips til arbejdsglædenHvis du er konstrueret bare nogenlunde som alle andre mennesker, så svinger dit humør en del, og du har både gode dage og dårlige dage. Ind imellem har du fremragende dage, og fra tid til anden en rigtig møgdag. Men har du egentlig overblik over, hvordan det fordeler sig, og vigtigere: Er du bevidst om årsagerne?

Det er let at gætte på årsagssammenhænge, men vores hukommelse leger med os ved at være selektiv. Betydningen af nogle oplevelser nedgøres, nogle glemmes, mens andre blæses ud af proportioner. Psykologien fortæller os også, at negative oplevelser tillægges større værdi end positive, og for at gøre det endnu værre, så kan der være påvirkninger vi selv ikke tillægger værdi, selvom de kan være af stor betydning. En dårlig dag kan således skyldes en lang række ting, herunder:

 • Søvnmangel.
 • En dårlig morgen derhjemme.
 • Dårlige nyheder.
 • Svigt fra kolleger eller de nærmeste.
 • Manglede anerkendelse hvor det ellers var fortjent.
 • Sygdom, også uopdaget (en snigende influenza, eksempelvis).
 • Stress.
 • Travlhed.
 • Brok og negativ stemning fra andre.
 • Ventetider og andre frustrationer.
 • It-problemer.
 • Sure kunder.
 • Usikkerhed omkring noget i fremtiden.
 • Trafikken.
 • …og mange andre ting.

På samme måde kan en god dag også skyldes faktorer udefra, såsom gode nyheder, ros og anerkendelse, glade mennesker omkring os, en god oplevelse og meget andet.

Vi reagerer forskelligt på påvirkninger og hændelser, og det er værd at blive klogere på, hvad der påvirker dig. Så kan du nemlig dels forsøge at undgå humørdræberne, og dels handle smartere, når det så alligevel går galt. Derfor skal du holde regnskab med humør og hændelser.

Aktivitet: Registrér dagligt humør og påvirkninger

I en periode, gerne en måned eller mere, skal du dagligt notere hvor humørbarometret står. Gør det gerne både morgen og eftermiddag, lige når du er kommet på arbejde, og lige inden du skal hjem. Spørg dig selv hvordan humøret er på en 5-skala, hvor 1 er elendigt, i kulkælderen, sur og tvær og klar til at springe dagen over, og 5 er rigtig glad og fornøjet, kan ikke lade være med at smile, verden kan bare komme an. Noter også hvilke ting du vurderer kan have påvirket humøret i dag, i positiv eller negativ retning (se listen herover), men husk: Det kan sagtens være, du er blind for årsagen.

Hvis du noterer i et regneark har det den fordel, at du meget nemt senere kan lege med tallene og vise udsvingene i en graf. Hvis du er meget teknisk anlagt, så er der også mulighed for at lave pivottabeller, hvor du så kan sortere på årsager, humørniveau, ugedag og mere (nogle af os finder sådan noget fascinerende…).

Metoden kan bekræfte dig i ting du allerede vidste, og den kan give dig aha-oplevelser. Det vides ikke på forhånd. Forhåbentlig ser du et mønster, som du så kan handle på.

Hvad du så kan gøre i de forskellige situationer, har denne bog en række bud på, og her vil jeg blot dele mine egne to tilgange til at håndtere en dårlig dag, uanset årsagen: Enten ændrer jeg humøret, eller også accepterer jeg dagen som den er og tager konsekvensen.

At vende dårligt humør sker nemmest ved anstrengende fysisk aktivitet. For mig virker det at løbe, da jeg her kan få pulsen højt op uden at få skader eller være smadret dagen efter. Du kan også cykle, svømme eller gå en rask tur.

At acceptere en dårlige dag indebærer for mig, at jeg følger én særlig regel: I dag træffer jeg ingen beslutninger. Jeg køber ikke noget dyrt, jeg sælger ikke noget, jeg siger ikke ja eller nej til en mulighed, en opgave, et job eller andet, og jeg siger ikke til nogen, hvad jeg synes om dem. Kort sagt: Jeg udskyder alt med fremtidige konsekvenser til ny stillingtagen i morgen. Så går det aldrig helt galt, og jeg har ikke handlet i affekt.

Del 2: kollegernes arbejdglæde

Tip 35 – Arbejdsglæde i metermål

Arbejdsglæde i metermål, fra 100 tips til arbejdsglædenDer er ikke noget som en rask kappestrid, og intet er mere positivt end en dyst på arbejdsglæde. Hvem er afdelings gladeste kollega? Det kan I afgøre ved at give hinanden points, og målebånd er som opfundet til formålet. Ligesom Elefantordenen, så handler det om at påskønne, hvad der allerede er rigtig godt i hverdagen. Det er rigtig smart, for det, der får fokus, det er det vi får mere af.

Aktivitet: Hæng metermål op

Du skal bruge en tavle eller væg, der kan skrives på. Skriv navnet på hver kollega øverst på tavlen, ved siden af hinanden. Der skal være 10-20 cm. mellemrum mellem hvert navn, så er I mange, skal du bruge en stor væg.

For hver kollega skal du hænge et målebånd op på tavlen. Sådan et en-meter plastikmålebånd man normalt bruger, når der skal sys tøj. Målebåndene skal hænge lodret ned fra under hvert navn. Det går så ud på at klippe en centimer af en kollegas målebånd hver gang hun udviser rigtigt meget arbejdsglæde, er hjælpsom eller på anden vis har overskud.

Når du klipper en centimeter af, så skal der skrives på tavlen, ud for den manglende centimer, hvorfor kollegaen har fortjent det klip. Man kan ikke få to hak for den samme bedrift, så kun én må give et klip til den kollega, der var så sød at tage opvasken eller sang, da han ankom i morges.

Derudover, så må alle klippe og angive begrundelse. Dette er en metode, der kører af sig selv, når først den er sat, og den kollega, der først får ta- get alle klippene har titlen som Afdelingens Gladeste Kollega.

Del 3: For Bosser og Bestyrelser

Tip 84 – Lyt til de nye

Arbejdsglædetip - Lyt til de nye, fra 100 tips til arbejdsglædenMennesker kan roses for mange ting. Én af dem er for at være fantastisk gode vanedyr. Uden at tænke over det, kan vi blive ved med at gøre ting på samme, velafprøvede måde, dag efter dag, år efter år. Det er en stor styrke når man skal børste tænder eller finde vej til arbejdet – vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver morgen.

Medaljen har også en bagside, som du måske har luret. For det er jo langt fra altid, at samme måde vedbliver med at være den bedste måde. Ver- den forandrer sig, men vi bliver ved med at se det gode i det velkendte. En god måde at undgå at sidde fast på er at spørge udefrakommende om deres syn på en kendt sag. Kunne vi gøre dette smartere? Har du andre erfaringer?

Hvis du på den måde inddrager de nyeste ansatte i forbedringer på arbejdspladsen, så har du samtidig anerkendt dem for deres evner, vist at de er vigtige for virksomheden, og du får god, ny viden. Arbejdsglæden kan kun gå opad, og der kan samtidig være positive konsekvenser for måden, vi gør tingene på. Hvis du gør det rigtigt.

Japaneren Taiichi Ohno havde i sit chefjob hos Toyota ansvaret for at forbedre fabrikkernes produktionssystemer. Én metode han udviklede, var at placere ledere i en kridtcirkel midt på fabriksgulvet. Her skulle de så stå og observere produktionen med det mål at få øje på små uhensigtsmæssigheder, der ellers ikke var opmærksomhed på. Efterfølgende blev forbedringsforslagene gennemgået nøje for at undersøge, om der faktisk var noget at komme efter. Ohno gjorde det så godt, at Ohnos Cirkel i dag er et af de kendte værktøjer i den udbredte Lean-tilgang, en tilgang der i øvrigt tilskrives Toyotas fabrikker.

Aktivitet: Involver de nyeste medarbejdere 

Jeg foreslår ikke, at du skal tegne kridtcirkler, men prøv dette: Sig til de nye, at her i virksomheden er vi altid på udkig efter forbedringer, besparelser og smartere måder at gøre tingene på. Tingene skal give mening, ellers skal vi ikke gøre dem. Anerkend dem for deres evner. De har jo masser af evner, siden du har ansat dem, så sørg for at fortælle det og opfordr dem til at reflektere over, hvordan tingene kører her. Sig så, at du meget gerne hører deres input til forbedringer efter nogen tid.

Du giver dem derved en stor anerkendelse ved en ret lille indsats. Endda en med mange mulige, positive konsekvenser for arbejdspladsen. Næste skridt er at du lytter(!), for ellers gør du mere skade end gavn. Følgende historie kan tjene til både inspiration og advarsel.

I et tidligere job var jeg til velkomstsamtale med den øverste chef kort efter min ansættelse. En meget positiv oplevelse, hvor han blandt andet sagde: “Nu skal du ikke tage fejl: Dine kolleger er rigtig dygtige, og dem kan du lære meget af. Men som ny bibringer du også et frisk blik på tingene, og jeg er derfor sikker på at du også hurtigt vil kunne komme med rigtigt godt input til, hvordan vi gør tingene.” Så langt så godt.

Nogle måneder efter havde jeg opnået en vis rutine i en opgave, jeg skulle løse, men jeg havde endnu ikke siddet med den så længe, at jeg var groet fast og ukritisk tænkte “det er måden, det skal gøres på”. Jeg så klare forbedringsmuligheder og nedskrev en række forslag til ændringer i processen. Jeg var meget omhyggelig og havde illustreret og beskrevet i detaljer, hvad der blev gjort, og hvordan visse af tingene ikke gav nogen værdi, men kun optog tid.

Min glæde ved at fremlægge det for min nærmeste leder (der havde været i firmaet siden vikingerne kom hjem fra sidste togt) blev dog hurtigt vendt til skuffelse, da han trak Diktatorkortet (det følger med chefjobbet) og sagde “Det kan vi ikke lave om på”. Uden argumenter. Jeg blev ikke længe i jobbet.

Lyt til de nye. Forstå, at vi som pattedyr er notorisk dårlige til at kritisere vores eget arbejde, især når vanerne er opstået. Vores hjernes behov for kendte strukturer koblet med vores overdrevne vurdering af egne evner virker som en stopklods. Erklær dig selv inhabil, drop forsvarspositionen og lyt efter.
Bogen 100 tips til arbejdsglæde er nu udkommet

Få disse, og 97 andre tips til arbejdsglæden

Her fik du en smagsprøve på hvad der venter i bogen. 100 konkrete, letanvendelige tips til arbejdsglæden, skrevet i et letlæseligt sprog. 227 sider i hardcover, rigt illustreret med over 100 originale tegninger

Tag anvar for arbejdsglæden idag, læs resten af bogen og bliv en arbejdsglædehelt :-)

<- Tilbage